iČesko – země, na kterou můžeme být hrdí.

 

NAŠE CÍLE

Zdrojem ekonomického růstu je technický a vědecký pokrok zajišťující růst produktivity práce. Proto náš stát musí výrazně a koncepčně poskytovat podporu podnikání v technologicky progresivních a trendových odvětvích. Naším programem je po vzoru nejvyspělejších zemí státní podpora inovací.

Dosud se mělo za to, že kvalita vzdělání se má měřit především kvantem vštípených znalostí, což je v době internetu a wikipedie nedostatečně málo. Potřebujeme chytré a dovedné mladé lidi, kteří si poradí v náročné době globalizujícího se světa, což klade na vzdělání nové a náročné úkoly.

Dvě třetiny obyvatelstva nedosáhne na průměrný příjem a přitom na levné práci stojí naše ekonomická výkonnost, růst a částečně i naše prosperita. Budeme prosazovat politiku zaměstnanosti založenou na maximální mobilizaci úřadů práce, primárně motivovaných na vracení nezaměstnaných zpět do pracovního procesu. Vedle toho je nutné maximálně zajistit flexibilitu pracovní síly na bázi dánského modelu flexicurity.

 

 

 

O iČESKU

 

 

 

DESET LET K PROSPERITĚ

 • 2018

  zahajuje činnost

 • 2021

  Státní podpora inovací, reforma vzdělání, reforma sociálního systému, ekonomický růst 5% ročně.

 • 2026

  ekonomická výkonnost na úrovni Anglie a Francie, technologicky na světové úrovni, plná zaměstnanost.

 • 2031

  ekonomická výkonnost na úrovni Německa a Rakouska, obyvatelstvo konkurenceschopné v EU, udržitelný ekonomický růst, nastolení prosperující, chytré a přátelské společnosti.

 

 

 

NOVINKY

 

 

 

NÁŠ TWITTER

 

 

 

ZAKLADATELÉ