Oznámení k založení strany

Oznámení k založení strany

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                              22. 8. 2018

ZALOŽENÍ NOVÉ POLITICKÉ STRANY!

Nové Česko. To je název právě zakládané politické strany. Jejím cílem je do deseti let dokončit návrat do Evropy a srovnat ekonomickou výkonnost a životní úroveň u nás s nejvyspělejšími evropskými zeměmi. V současné době startuje sběr podpisů nutných pro registraci, propagace a získávání členů a příznivců strany. 

Nové Česko si dělá ambice uspět u občanů ve volbách do Evropského parlamentu, ale především v příštích parlamentních volbách. “Když Občanské fórum v roce 1990 slibovalo návrat do Evropy (S námi do Evropy), tak to většina společnosti vnímala jako návrat nejen co do svobody a demokracie, ale hlavně co do životní úrovně. Svoboda a demokratické vymoženosti se staly samozřejmou součástí našeho politického systému, ale naše životní úroveň se k nejvyspělejším státům přiblížila jen symbolicky. A to chceme napravit,” říká Ing. Jan Štern, zmocněnec přípravného výboru nově vzniklé strany.

Program tohoto ambiciózního politického uskupení stojí na třech systémově vzájemně provázaných pilířích: inovace, reforma vzdělání a reforma sociálního systému.

INOVACE

O ekonomické výkonnosti země a potažmo o životní úrovni rozhoduje produktivita práce, která je výsledkem technického rozvoje. Naší strategií je po vzoru nejvyspělejších zemí maximální a systémová podpora technického rozvoje našich firem. Stát musí přijmout svoji nezastupitelnou roli při podpoře technického rozvoje soukromých firem, který je klíčem k ekonomickému růstu, k sebevědomé národní hospodářské politice a k prosperitě.

Vytvoříme státní strategii inovací v ekonomice a ve společnosti, zajistíme státní podporu technického rozvoje soukromých firem, státní podporu start-upů a podnikání v technologicky perspektivních oborech, maximálně propojíme státní vědeckovýzkumnou základnu se soukromým sektorem.

REFORMA SYSTÉMU VZDĚLÁNÍ

Dlouhodobě o osudu zemí rozhoduje kvantita a kvalita vzdělání jeho obyvatel. Zejména pak kvalita vzdělání rozhoduje o tom, jaký život povedou naše děti. Dnes už nestačí jenom mechanicky navyšovat prostředky vložené do této oblasti, klíčová je kvalita a způsob vzdělávání, tedy to, nakolik odpovídá moderním požadavkům dnešního světa.

Nejde jen o navýšení platů učitelů, což je samozřejmě nezbytné, ale samo to nestačí. Je nutné změnit systém vzdělávání směrem od biflování k pěstování dovedností, od primitivní soutěživosti ke spolupráci a pěstování týmového ducha, od shora nadiktovaného způsobu výuky k tvůrčímu způsobu výuky založeném na spoluúčasti žáků a studentů.

REFORMA SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU

Dvě třetiny obyvatelstva nedosáhne na průměrný příjem a přitom na levné práci stojí naše ekonomická výkonnost, růst a částečně i naše prosperita.  Stát musí promyšleným systémem sociálních pobídek těmto málo zaplaceným lidem kompenzovat jejich nízké platy.

Velkým zlem je existence dlouhodobě nezaměstnaných lidí. S tím je nutné bojovat politikou zaměstnanosti založenou na maximální mobilizaci úřadů práce, primárně motivovaných na vracení nezaměstnaných zpět do pracovního procesu. S tím, jak bude postupovat zabezpečení pracovního trhu, bude nutné maximálně postupným uvolněním zákoníku práce zajistit flexibilitu pracovní síly.

Pokud nám občané dají možnost zavést naše reformy, pak díky nim zajistíme takový růst ekonomiky, že do pěti let od jejich spuštění doženeme v ekonomické výkonnosti Francii a Anglii, do deseti let pak Německo a Rakousko.  Staneme se prosperující, chytrou a přátelskou zemí”, je přesvědčený Jan Štern.

NOVÉ ČESKO – země, na kterou můžeme být hrdí