Jan Bors

Jan Bors

dramaturg

Datum narození: 11. 6. 1986

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské 

Vystudovaná škola a obor: VŠFS, obor marketingová komunikace, titul Ing.

Věnuji se již sedm let televizní zábavě a to jako dramaturg, potažmo vedoucí dramaturg. Práce je to především o skloubení kvalitního obsahu a struktury jednotlivých pořadů a zodpovědnost za jejich kvalitu. Měl jsem na starosti například tři ročníky nejúspěšnějšího zábavního pořadu StarDance (6-8. řada) a podílel jsem se i na přípravě ročníku devátého.

Mám bohaté mezinárodní zkušenosti nejen díky práci na pořadu StarDance a velké kooperaci s BBC, kam každoročně jezdím předávat i získávat nové poznatky, ale také díky Eurovision Song Contest, jehož tři poslední ročníky (2016-2018) jsem vedl českou reprezentaci jako Head of Delegation. Tam mám na starost celou podobu vystoupení, výběr intepreta a především komunikaci s organizátory a delegacemi dalších zemí, novináři českými i zahraničními a také úzkou spolupráci s EBU. Jakožto porotce jsem se účastnil národních kol ve Švédsku, Norsku, Maltě a Arménii. Pomáhal jsem též s výběrem hudby na Ukrajině. 

Pro můj osobní rozvoj jsou právě tyto dva projekty klíčové, protože mě naučily vyjednávat, dělat kompromisy a schopnost prosadit názory i nápady, které vzešly nejen z našich týmů, ale i právě i ze spolupráce s mezinárodními týmy po celém světě. Jsem díky tomu mnohem otevřenější názorům a nezastávám postoj, že vše, co děláme umíme nejlépe. Naopak, je třeba mít neustále otevřenou mysl a nemyslet si, že nejlepší názor zastáváte vy. 

Mluvím plynně anglicky, ale domluvím se trochu i švédsky a italsky. 

Vždy jsem se zajímal o politické dění, koneckonců, můj otec byl po revoluci starostou Prahy 3. Nicméně jsem se vydal jinou dráhou a věnoval se jiné kariéře. Přesto politiku sleduji od útlého věku a poslední vývoj v ní mi řekl, že člověk se musí více a aktivněji angažovat, aby se nestalo, že vládnout nám budou pouze ti nejhorší z nás. Mám bohužel dojem, že přesně v tomto stádiu se právě nacházíme nebo se mu velice rychle blížíme.

Jsem fanda nových technologií, postupů a s tím spojené mezinárodní spolupráce či sdílení. Věřím v pravdu a věřím i v chyby. Co ovšem rozhodně odmítám jsou podvody a korupce. Neuznávám heslo „kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“. Věřím naopak v to, že „kdo krade, okrádá vlastní rodinu“. Protože ve výsledku na krádeže doplácí všichni, to samé na podvody. Celá společnost tím trpí. 

Zároveň jsem zastánce toho, že je lepší dělat menší, ale kvalitní krůčky, nežli rychle stoupat nahoru. Je třeba všechny procesy pochopit a za žádnou cenu neuhnout k jednoduchým a nerozvážným řešením. Ze zkušenosti vím, že se to ve výsledku nikdy nevyplatí tak, jako pořádná a poctivá práce. Nicméně doba se rychle vyvíjí a je třeba na ni umět reagovat, osvojovat si nové věci, nezavírat před nimi oči a být připraven a případně připravovat i ostatní na změny či novinky.

Je to výzva a ty já měl vždycky rád.

 

Foto: Oksana Fedorova

Více

Kryštof Kodl

Kryštof Kodl

marketingový manažer
Jan Štern

Jan Štern

novinář a televizní producent
Alois Ullmann

Alois Ullmann

finanční specialista
Nikol Šeborová

Nikol Šeborová

členka přípravného výboru