Kryštof Šámal

Kryštof Šámal

televizní dramaturg

Narodil jsem se v Náchodě, ale celý život žiji v Praze. Studoval jsem dvojjazyčné českoněmecké gymnázium Na Pražačce a následně Fakultu humanitních studií UK.

Již mnoho let pracuji v oblasti audio video tvorby převážně jako produkční na volné noze.

Politika a politický aktivismus mě vždy zajímal. Od radikálně levicových názorů v mladším věku jsem se posouval směrem k, v dnešní době, “středovému” smýšlení.

Moji motivací k participaci na novém politickém subjektu je především rostoucí míra pocitu spoluzodpovědnosti za věci veřejné. Čím dál více věřím, že jakákoliv spoluúčast (nad rámec dostavení se k volbám) na politickém dění a starost o věci veřejné je nutnou podmínkou zdravé společnosti, kde každý jednotlivec přijímá svůj díl zodpovědnosti za její stav.

Věřím, že technologické a společenské inovace jsou absolutně nezbytným základem jakékoliv společenské evoluce. Jejich akcentaci však v naší zemí zcela postrádám, přestože na tomto poli máme historicky nezanedbatelnou tradici. Podpora kreativních, technologicko-společenských řešení palčivých problémů je podle mého názoru jediným mechanismem, který nám umožní v současné zrychlující se a překotné době nejenom přežít, ale hlavně prospívat.

 

“Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.” 

Platón

 

Foto: Oksana Fedorova

Více

Nikol Šeborová

Nikol Šeborová

členka přípravného výboru
Kryštof Kodl

Kryštof Kodl

marketingový manažer
Jan Štern

Jan Štern

novinář a televizní producent
Pavel Štern

Pavel Štern

expert v neziskovém sektoru