Nikol Šeborová

Nikol Šeborová

členka přípravného výboru

Narodila jsem se v Praze, vystudovala ekonomické lyceum, když mě to začalo v maturitním ročníku táhnout k přírodě a environmentálním disciplínám. Rozhodla jsem se pokračovat ve studiích na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity, kde jsem v posledním ročníku oboru environmentální modelování, které je zaměřené na modelování přírodních procesů – hydrologické, hydraulické, procesů v atmosféře atd.

Neměla jsem ambice se angažovat ve veřejném sektoru, avšak již mne demotivovalo poslouchat na přednáškách „Mělo by se to dělat takto, ale dělá se to takto protože legislativa,…“. Proto jsem se rozhodla k iČesku přidat, jelikož jako jediný současný subjekt klade důraz na rozvoj a investice do stále pokrokovějších technologií, které pokud je s nimi naloženo správně, jdou ruku v ruce se šetrností.

Angažuji se za účelem dostat do povědomí více lidí téma voda v krajině, aby si i obyvatelé měst uvědomili, jak moc jsme závislí na stavu naší přírody. Stát by měl usilovat o zdokonalení a zefektivnění produkčních procesů v oblasti zemědělství, vodohospodářství a lesnictví, aby byla minimalizována rizika dlouhodobého poškození jednotlivých ekosystémů.

Více

Pavel Štern

Pavel Štern

expert v neziskovém sektoru
Kryštof Kodl

Kryštof Kodl

marketingový manažer
Jan Štern

Jan Štern

novinář a televizní producent
Kryštof Šámal

Kryštof Šámal

televizní dramaturg