O NÁS

 

 

Za iČesko: vize moderní, chytré a přátelské společnosti.

Prohlášení k založení politické strany

Když Občanské fórum ve volbách v roce 1990 slibovalo návrat do Evropy (S námi do Evropy), tak to většina společnosti vnímala jako návrat nejen co do svobody a demokracie, ale hlavně co do životní úrovně. Zatímco svobody a demokratické vymoženosti se staly samozřejmou součástí našeho politického systému, tak naše životní úroveň se k nejvyspělejším státům přiblížila jen symbolicky. Pro většinu obyvatelstva se tak sliby dané Občanským fórem nesplnily a v tomto ohledu jim nový liberálně demokratický režim zůstal dlužen. Náš politický program si klade za cíl do deseti let dokončit návrat do Evropy a srovnat ekonomickou výkonnost a životní úroveň u nás s nejvyspělejšími evropskými zeměmi.

Jako přesvědčení zastánci systému liberální demokracie jsme si vědomi toho, že dnes nestačí jen nabízet hodnoty demokracie a lidských práv, a proto přicházíme s vizí a programem vedoucím k ekonomickému růstu, prosperitě a přeměně naší ekonomiky v moderní oblast podnikání, která je svým pánem. Přicházíme s novým konceptem státu schopného čelit výzvám postmoderního a globalizovaného světa. Věříme v sílu státu, který, pokud je dobře nastaven a jde správný směrem, může v relativně krátkém čase z gruntu zlepšit život svých občanů. Je-li dnes demokracie ohrožena nástupem populistických a antisystémových stran, pak její hlavní obranou musí být hledání, formulování a hlavně prosazování receptů ve veřejném prostoru, které budou úspěšně čelit výzvám globálního kapitalismu a které povedou rychle k prosperitě.

“Stát, který se ocitá na historickém rozcestí, musí mít nějaký

názor na sebe sama, na své možnosti, na to čím chce být,

jakou roli chce hrát, na co se bude vsázet a čemu se naopak

pokusí vyhnout.”

– Václav Havel

PROGRAM PRO PŘÍŠTÍ DEKÁDU

Jsme přesvědčeni, že našich hlavních cílů jsme schopni dosáhnout, pokud dostaneme od voličů šanci realizovat náš program, do  deseti let.

Do pěti let

  • doženeme v ekonomické výkonnosti Francii a Anglii,
  • zajistíme trvale udržitelný ekonomický růst,
  • naše se ekonomika dostane v technické úrovni mezi nejvyspělejší státy.

Do deseti let

  • doženeme v ekonomické výkonnosti Rakousko a Německo,
  • odstraníme velké nerovnosti v naší společnosti,
  • nastolíme chytrou a přátelskou společnost.

Trvale    

  • chceme ukotvit náš stát v západních strukturách EU a NATO,
  • chceme liberálně demokratickou společnost založenou na lidských právech a vládě zákona,
  • chceme dodržovat pravidla a dovozovat odpovědnosti vůči politikům, úředníkům a veřejným činitelům

 

 

JSME POLITICKÁ STRANA

K prosazení a realizaci uvedeného programu jsme založili politickou stranu “iČESKO”. Zakládající členové jsou tvůrci programu a současně členy zakládajícího výboru, který řídí politickou stranu do doby, než se oficiálně registruje a ustaví dle platných stanov.

Členem strany se může stát kdokoliv, kdo se identifikuje s našimi cíli a programem a kdo se chce aktivně zúčastnit práce na prosazování cílů naší platformy a kdo chce kandidovat za stranu do voleb.