ČESKO NA ÚROVNI NĚMECKA

ekonomická výkonnost na úrovni Německa a Rakouska, obyvatelstvo konkurenceschopné v EU, udržitelný ekonomický růst, nastolení prosperující, chytré a
přátelské společnosti.